Välkommen till Core Process

Välkommen till Core Process

Core Process arbetar med marknadsledande mjukvaruleverantörer som via SaaS-lösningar tillhandhåller molntjänster via systemen tm5 och Rexor.

Företag använder våra tjänster dels inom ekonomi- och treasuryfunktioner, dels inom projektorienterade verksamheter.