Välkommen till CORE PROCESS

Välkommen till CORE PROCESS

CORE PROCESS arbetar med marknadsledande mjukvaruleverantörer som via SaaS-lösningar tillhandhåller molntjänster via systemen tm5 och Rexor.

Företag använder våra tjänster dels inom ekonomi- och treasuryfunktioner, dels inom projektorienterade verksamheter.